Model 2

Dusko Kuzovic
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dusko Kuzovic, Model 2, deo projekta III milenijum, Savski amfiteatar, Belgrade, 1992
Na osnovu kompozicijskog principa mandale data su dva od bezbroj ravnopravnih vidjenja ovog duhovnog proizvoda. Osnovna koordinantna mreza se formira stvaranjem matrice institucionalnih centara koji se nalaze u organskoj mrezi nervnih zavrsetaka. Sa druge strane, zapadno tumacenje uspostavlja mrezu drustvenih centara koji se nalaze u ortogonalnoj mrezi prostora. Oba sistema stoje u ravnopravnom odnosu, Istok na Zapadu i Zapad na Istoku.